Natuurcursus Winsum

Altijd al geïnteresseerd geweest in de natuur? Dan heeft u nu de gelegenheid om zich er verder in te verdiepen. We gaan thema’s aanpakken die er spelen in de natuur in en rond Winsum. De cursus wordt gehouden in het voorjaar van 2020. De cursus vindt plaats vanaf half april tot begin juni. Binnenkort volgt hier meer info.

Onderaan de pagina kunt u zich al online aanmelden.!!!

Grutto in vlucht

De thema’s zijn:

  1. Weidevogels. Waarom zijn er zo weinig weidevogels meer. Wat kunnen we doen. Hoe leven weidevogels, waar verblijven ze in de winter; hoe kan je ze herkennen. En we gaan op de fiets op excursie naar weilanden waar boeren extra hun best doen voor behoud van de weidevogels.
  2. Sloot en plas. Wat weten we van de biotoop van het waterleven in de sloot en plas. Hoe meet je waterkwaliteit. Welke dieren en planten leven er in de sloot en hoe werkt de voedselkringloop in de waterpartijen in onze directe woonomgeving.
  3. Bodem- en bodemdieren. Welke grondsoorten zijn er en waar bestaan ze uit. Wat zit er allemaal in de bodem en welke dieren leven er in de bodem en wat is hun functie..
  4. Bijen en insecten. Als er geen insecten bijen zijn dan gaat onze land en tuinbouw sector er aan maar ook onze bloemen. Veel insecten zijn al verdwenen. Welke insecten zijn er zowel in onze tuinen en in het dorp. Wat zijn solitaire bijen etc.
  5. Bomen en struiken. Bomen zijn onze zuurstoffabrieken maar wat weten we er eigenlijk van.
  6. Fruitbomen en boomgaarden. Winsum heeft 3 publike toegankelijke hoogstam fruitboomgaarden met 55 verschillende rassen. Wat komt er kijken voor onderhoud en hoe herken je de fruitsoorten,

Voor wie.

De cursus richt zich op geïnteresseerde leken en liefhebbers en voor vrijwilligers die mee willen gaan draaien bij het begeleiden van schoolklassen. Dus geen enkele voorkennis is noodzakelijk. Voor alle leeftijden tussen ’12 en 82′ jaar in Winsum en omgeving.

Werkwijze.

We starten met een kort stukje theorie maar daarna gaan we veel veldonderzoek doen in en rond Winsum met behulp van allerlei instrumenten; microscopen, loepen, ph-meter, zoekkaarten, en meetinstrumenten en apps op de mobiele telefoon.

Kosten.

De kosten bedragen 25,- voor de gehele cursus vooraf te voldoen via Bankrekening NL30RABO 0315.54.40.07  t.n.v. Stichting Winsum Zuidoost o.v.v. Natuurcursus Winsum. U kun ook contant betalen bij de aanvang van de cursus.

Wie verzorgt de cursus.

Deskundige vrijwilligers van de werkgroep Natuur- en Milieu Educatie aangevuld met gastsprekers.

Praktische informatie startdatum en locatie:

De bijeenkomsten en excursie duren 2 uur. De eerste startbijeenkomst gaat over weidevogels met een veldexcursie naar boeren die aan weidevogelbeheer doen. Het is daarom deze keer noodzakelijk om op de fiets te komen of mee te nemen en het is gewenst om een verrekijker mee te nemen.

NME Winsum

%d bloggers liken dit: