Informatie voor de docent.

Uiterlijk 1 maart 2022 wordt de aanvraagprocedure overgeheveld naar de IVN Groningen vanwaar alle onderwijsprogramma’s worden aangeboden.

 1. Aanvraagprocedure.
  1. Raadpleeg eerst de Agenda of de leskist nog vrij is.
  2. U vraagt uitsluitend online en minimaal  4 dagen  van te voren de leskist aan via het onlineformulier “Aanvraag buitenles met leskist”.
  3. Binnen  4 dagen  ontvangt u een reactie of we tegemoet kunnen komen aan uw vraag. Dat hangt dus af van de beschikbaarheid van de leskist en de beschikbaarheid op dat tijdstip van de vrijwilliger. U kunt voorafgaand dan altijd nog even telefonisch contact maken met de vrijwilliger.
  4. De vrijwilliger komt met de leskist op het afgesproken tijd en locatie dat kan per programma variëren.
  5. Voorbereiding op de buitenles.
   • Geen uitje maar onderdeel lesprogramma                                          Wij gaan ervan uit dat u geen leuk uitje wilt voor de groep maar een buitenles als onderdeel van het lesprogramma. Dat mag natuurlijk voor de kinderen een leuk uitje zijn maar het programma komt pas optimaal tot zijn recht binnen uw didactisch pedagogisch kader.
   • Programma op de website.  Elk programma op de website kent vier submenus:
    1. Programma’s ; het materiaal dat we gebruiken; de zoekkaarten,  werk en instructiebladen en allerlei instrumenten.
    2. Jeugdpagina met ideeën voor de leerlingen voor hun eigen tijd buitenschool met filmpjes , leuke opdrachten etc.
    3. Docentenpagina met:
     • Praktische informatie van het programma zoals startlocatie en voor welke periode en voor welke groep geschikt  etc. Dat verschilt per programma.
     • Lessuggesties ter voorbereiding of verwerking buiten het door ons verzorgd programma.
    4. Vrijwilligerspragina met informatie voor de vrijwilliger. Instructie voor de les, inhoud van de leskist etc.
 2. Rolverdeling docent vrijwilliger.                                                                             Als docent bent en blijft u de eindverantwoordelijkheid houden over het programma; de vrijwilliger ondersteunt u hierbij. U kunt het het beste vergelijken met een vrijwillige amanuensis of technisch onderwijs assistent.   De vrijwilliger geeft instructie aan de hand van de inhoud van de leskist.
 3. Inbreng docent.                                                                                  Programma’s zijn niet statisch. Op basis van inbreng van de docent kunnen programma ook gewijzigd worden.
%d bloggers liken dit: