Aanvraag buitenles met leskist

Deze aanmeldprocedure is overgeheveld naar het IVN Groningen waar alle aanvraagprocedures voor scholen staan.

Aangezien we nu onderdeel zijn van het IVN is de kostenstructuur ook anders. We vragen geen bijdrage van € 0,50 per leerling per jaar voor de hele school, maar vragen € 15,- per keer. Hierin is de subsidie van de voormalige gemeente Winsum in verdisconteerd. We versturen 2x per jaar een nota van de afgenomen activiteiten: eind juni/begin juli en eind december.

Klik hier voor de aanvraag van buitenlessen voor het basisonderwijs.