Aanvraag buitenles met leskist

Deze aanmeldprocedure is overgeheveld naar het IVN Groningen waar alle aanvraagprocedures voor scholen staan. Klik hier naar het aanbod een het aanmeldformulier.

Aangezien we nu onderdeel zijn van het IVN is de kostenstructuur ook anders. We vragen geen bijdrage van € 0,50 per leerling per jaar voor de hele school, maar vragen € 15,- per keer. Hierin is de subsidie van de voormalige gemeente Winsum in verdisconteerd.